Service

Har du prosessutstyr som trenger tilsyn?

Prosessutstyr i fabrikk.

Vi i Skala har levert prosesskomponenter i mange år og innehar en ekspertkompetanse på pumper av ulike slag, ventiler, varmevekslere, separatorer, homogenisatorer osv.

Mange av komponentene er kritiske for produksjonen og vil forårsake kostnader i forbindelse med driftsstopp. Vi i Skala tilbyr derfor en gjennomgang av deres prosessutstyr der vi inspiserer utstyret dere har og foreslår tiltak for å minimere risiko for stopp.

Skala Status for Prosessforbedring inneholder:

 • Inspeksjon av varmevekslere med termokamera 
 • Avdekker om veksleren fungerer optimalt
 • Inspeksjon av pumper
 • Lekkasje, tilgjengelighet reservedeler
 • Inspeksjon vaskedyser/turbiner i tanker 
 • Funksjon, tilgjengelighet reservedeler 
 • Sjekke status for siste service på prosessutstyr
 • Statusrapport

Vår servicetekniker går gjennom hele produksjonen sammen med kunden og noterer funn og «på stedet» analyser. 

Etter fullført gjennomgang får du med Skala Status Prosessutstyr en rapport som inneholder:

 • En gjennomarbeidet liste av potensielle forbedringer
 • Hver forbedring rangert ut ifra kost/nytte 
 • Forslag til videre arbeid

Vi har modernisert matindustrien i mer enn 80 år

Ingen andre kan tilby den samme kombinasjonen av bredde og spisskompetanse innen prosessteknologi og driftsstøtte som oss.

Kontakt oss