Tjenester

Forstudie

Forstudie

Et prosjekt kan medføre en større forpliktelse (investeringskostnad, naturinngrep, kontraktsfestet leveranse og lignende) når det først er igangsatt. Du vil derfor kunne ha stor nytte av å starte med et forprosjekt for å enklere kunne vurdere lønnsomhet, gjennomførbarhet, alternative løsninger eller andre kriterier som vil gi deg et stødig beslutningsgrunnlag.

Vi i Skala har lang fartstid med prosjektering, og har opparbeidet oss kunnskap og erfaring på hva som fungerer bra og hvilke løsninger som kan skape utfordringer.

Forprosjekter benyttes for å:

  • Klarlegge tekniske eller økonomiske muligheter
  • Se på alternative løsninger
  • Se på konsekvenser av ulike valg
  • Avgjøre om prosjektet er gjennomførbart

Det er flere typer av forprosjekter avhengig av hvilket formål det har. Eksempler på forprosjekter er mulighetsstudie, pilotprosjekt med fokus på løsninger, lønnsomhetsanalyse, konsekvensanalyse og prosjektskisse.

Et forprosjekt kan inneholde:

  • Sammenfatning av kundens ønske/problemstilling
  • Kartlegging av mulige løsninger
  • Kartlegging av mulige Show-Stoppere
  • Utarbeidelse av P&ID og 3D modell
  • Prosessrelaterte beregninger
  • Estimat av total prosjektkostnad

Vi har modernisert matindustrien i mer enn 80 år

Ingen andre kan tilby den samme kombinasjonen av bredde og spisskompetanse innen prosessteknologi og driftsstøtte som oss.

Kontakt oss