Tjenester

Optimalisering

Optimalisering

Enhver bedrift har lokalisert et forbedringspotensial og lagt planer for å gjennomføre tiltak. Kanskje til og med egne 5S prosjekter eller andre verktøy som følger med LEAN tankegangen?

Vi i Skala har sett at kunder har profitert på å la en tredjepart se på prosessene med nye øyne, uansett hvilket nivå forbedringsarbeidet har blitt drevet på. Derfor har vi gjort det enklere for din bedrift å få en oversikt over hvilke forbedringer som ligger åpne for dere.

Skala Prosessforbedring vurderer hele verdikjeden innenfor:

 • HMS
 • Produktivitet
 • Kapasitet
 • Kvalitet
 • Svinn

Vårt tverrfaglig team går igjennom hele vareflyten sammen med kunden og noterer funn og «på stedet» analyser. Teamet består av kreative og innovative personer med spisskompetanse fra:

 • Maskinbygging
 • Robotisering
 • Prosess
 • Automasjon
 • Skreddersøm

Etter fullført gjennomgang får du med Skala Prosessforbedring en rapport som inneholder:

 • En gjennomarbeidet liste av potensielle forbedringer
 • Hver forbedring rangert ut ifra kost/nytte
 • Forslag til videre arbeid

Vi har modernisert matindustrien i mer enn 80 år

Ingen andre kan tilby den samme kombinasjonen av bredde og spisskompetanse innen prosessteknologi og driftsstøtte som oss.

Kontakt oss