viktig informasjon

Skala selger prosess- og automasjonsvirksomheten

Bildee en ansatt i Skala som utfører en rutinesjekk.

Kjære alle kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere til Skala Gruppen

Onsdag 16.08.2023 annonserte Skala AS at de selger prosess- og automasjonsvirksomheten, inkludert LTLine, av Skala Flytende (Skala Flytende prosjekt) til Goodtech ASA. Overføringen skjer 1.oktober 2023. Skala Flytende prosjekt er virksomheten som leverer komplette prosess- og automasjonsløsninger innenfor flytende næringsmidler (vann, melk, brus, øl og marine oljer) og blir nå overdratt av Goodtech.

 Hva betyr dette for deres videre samarbeid med Skala?

 Skala vil fremdeles stå igjen som en viktig aktør i næringsmiddelbransjen og vil bestå av følgende virksomheter:

·       Skala Driftsutstyr

·       Skala Fabrikk

·       Skala Fast

·       Skala Komponent og service

·       Skala Robotech

·       Forberg International

 Disse virksomhetene skal videreføres og forsterkes som et ledd i Skala Gruppens strategi fremover.

 

Er du kunde?

De aller fleste prosjekter som pågår hos Skala Flytende i dag blir værende i Skala. Det samme gjelder tidligere gjennomførte prosjektleveranser med tilhørende garantiansvar fra Skala Flytende prosjekt. Skala og Goodtech vil i tiden fremover samarbeide tett for å sikre at pågående leveranser innen prosess og automasjon ikke blir påvirket. I noen helt konkrete tilfeller vil Goodtech ta over kontrakt-/prosjektansvaret med tilhørende garantiansvar. Dette vil varsles de involverte i hvert enkelttilfelle.

 

 Er du leverandør eller en annen samarbeidspartner?

For de aller fleste leverandører blir avtaleforholdet deres med Skala uendret.

  

Vårt mål er at denne endringen ikke skal påvirke dere som viktige kunder, leverandører og partnere til Skala, og vi skal arbeide for å styrke og utvikle det gode samarbeidet vi har hatt i tiden frem til nå.

 

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med din kontaktperson i Skala eller Skala Flytende.

                             

 

 

Med vennlig hilsen

Steinar Spydevold, Adm. DirektørSkala Gruppen  

Telefon: +47 901 29 291

Email: steinar.spydevold@skala.no

Vi har modernisert matindustrien i mer enn 80 år

Ingen andre kan tilby den samme kombinasjonen av bredde og spisskompetanse innen prosessteknologi og driftsstøtte som oss.

Kontakt oss